Često postavljana pitanja

Više o nama

1. Kako je strukturiran alat za samo-procjenu?

Alat za samo-procjenu sastoji se od sedam tematskih područja, od kojih svako područje obuhvaća važna pitanja za europeizaciju ili internacionalizaciju organizacije. Bit će vam predočeni opisi četiri situacije za svako od pitanja i morate odabrati opis koji najbolje predstavlja vašu organizaciju.

2. Kakvu informaciju pruža evaluacija samo-procjene?

Kada ste završili s odgovaranjem na pitanja na svim područjima, dobit ćete evaluaciju temeljenu na vašim odgovorima, a koji će Vam pružiti uvid u trenutačno stanje vaše organizacije u procesu europeizacije. Ova evaluacija pokriva i pojedinačne teme i Vaš opći rezultat. Uz to, dobit ćete preporuke za tekući proces europeizacije Vaše organizacije, koji također pokriva i svaku pojedinačnu temu kao i Vaš opći rezultat. Također ćete moći vidjeti gdje se nalaze druge organizacije u njihovim procesima europeizacije, provodit ćete usporedbu sa anonimnim rezultatima organizacija koje su završile našu samo-procjenu.

3. Koje mogućnosti mojoj organizaciji nudi internacionalizacija?

Europeizacija i internacionalizacija nude organizacijama mogućnosti za održivi razvoj, na primjer, kroz pristup novim ekspertizama, novim tržištima i novim izvorima financiranja, također mogućnosti glede razvoja ljudskih resursa i ugleda organizacije. Možete saznati više o dobrobitima internacionalizacije za vašu organizaciju ovdje. Također, možete pročitati priče o uspjehu drugih organizacija ovdje.

4. Što je to ‘europeizacija’ neke organizacije?

U kontekstu organizacijskog razvitka, termin „europeizacija“ odnosi se na proces u kojemu organizacija ima za cilj uspješno međunarodno poslovanje u europskim okvirima. Za organizaciju koja je prethodno radila pretežito u nacionalnim okvirima, „europeizacija“ će voditi ka procesu promjene koja će imati utjecaj na različita područja – od organizacijske strategije do financijskog planiranja i razvoja ljudskih resursa.

5. Postoji li razlika između europeizacije i internacionalizacije neke organizacije?

Ne, budući da oba termina slijede isti pristup. Za razliku od „internacionalizacije“, termin „europeizacija“ je više usredotočena na međunarodnu suradnju sa partnerima u Europi.

6. Kako će mi samo-procjena pomoći razviti strategiju internacionalizacije za moju organizaciju?

U okviru ove samo-procjene dobit ćete tri važne informacije:

  • Pregled tema važnih za razvoj vaše organizacije u procesu europeizacije.
  • Svjesnost o tomu gdje se vaša organizacija trenutno nalazi u procesu europeizacije.
  • Preporuke temeljene na opisu trenutne situacije u vašoj organizaciji.

Ove informacije čine osnovne temelje za razvoj strategije europeizacije.
Preporučamo da nekoliko članova Vaše organizacije pojedinačno i zasebno provede samo-procjenu. Rezultati, bilo slični ili različiti, pružit će temelj za konstruktivnu raspravu o razvoju strategije.

7. Koja su područja pokrivena samo-procjenom i zašto su baš ta područja odabrana?

Samo-procjena prati sljedećih sedam područja:

  • Misija, vizija i kultura unutar organizacije: misija i vizija vaše organizacije čine temelj za razvitak organizacijske strategije i stoga su također temeljni elementi usmjeravanja međunarodnih aktivnosti u Europi. Kultura unutar organizacije utječe na volju onih uključenih u vašoj organizaciji u potporu procesa promjene.
  • Vodstvo, strategija i upravljanje: anticipirano vodstvo, strategija za ostvarivanje vaših organizacijskih ciljeva i dobro operacijsko upravljanje, sve su to uspješne aktivnosti jedne organizacije, kao i za proces europeizacije.
  • Upravljanje ljudskim resursima: ovo je ključna tema u procesu europeizacije, jer su jaki komunikatori i timovi svjesni kulturalnih različitosti u Europi, neophodni za uspješnu međunarodnu suradnju.
  • Upravljanje projektima: ovo stvara uvjete za provedbu vaših ideja i postizanje održivih rezultata dostupnima. Biti svjestan ovih načina neophodno je za međunarodne projekte te za proces europeizacije kao projekt organizacijskog razvoja.
  • Financijska sposobnost i upravljanje financijama: ovo je posebno značajno u odnosu na potrebna ulaganja za međunarodne aktivnosti te profesionalni nadzor nad međunarodnim ekonomskim zadacima.
  • Suradnja i eksterna komunikacija: uspostavljanje i unaprjeđivanje Vaših međunarodnih kontakata i odnosa središnje je pitanje uspješne provedbe strategije internacionalizacije, jer bez lokalne potpore u stranim državama, na primjer, teško je biti spreman ponuditi svoje proizvode i usluge ili ni pod kojim uvjetima ili samo sa visokim transakcijskim troškovima.
  • Europska dimenzija: sve su organizacije u Europi izložene važnim parametrima. To Oni upravljaju njihovim poslovanjem i postavljeni su na europsku razinu. Vaša organizacija mora, stoga, obratiti pozornost na standarde i legislativu kako na nacionalnom tako i na europskom nivou.

8. Hoće li mi samo-procjena pomoći pronaći partnere za EU projekte?

Jedna od tema samo-procjene odnosi se na “Suradnju i eksterne komunikacije”. Preporuke koje ćete primiti temeljene su na rezultatima Vaše samo-procjene za ovo područje, odnose se na to kako poboljšati međunarodne odnose koji mogu odvesti do razvoja partnerstava za europske ili međunarodne aktivnosti.

9. Je li alat za samo-procjenu potpuno besplatan?

Da. Razvoj alata za samo-procjenu podržan je u okviru EU programa Erasmus+. Korištenje ovoga alata za vas je potpuno besplatno.

10. Kojim vrstama organizacija je namijenjen alat za samo-procjenu?

Alat nudi samo-procjenu specifičnu za sektor poslovanja i analizu s odgovarajućim preporukama za organizacije i ustanove koje su uključene u strukovno obrazovanje i usavršavanje ili obrazovanje odraslih. S obzirom na to da će proces europeizacije organizacije utjecati na različita područja u organizaciji, alat za samo-procjenu osmišljen je u skladu s tim područjima (vidi pitanje 7). Ova organizacijska područja nalaze se u svim institucijama, neovisno o području njihova djelovanja. Stoga i alaz za samo-procjenu nudi smislene rezultate i organizacijama iz drugih sektora.

11. Tko bi trebao provesti samo-procjenu za neku organizaciju ili poduzeće?

Samo-procjenu može provesti bilo koji član organizacije ili poduzeća. Mi preporučujemo da različiti članovi i zaposlenici provedu samo-procjenu zasebno. Rezultati će tada služiti kao temelj konstruktivnoj raspravi za (daljnji) razvoj strategije europeizacije.

12. Trebam li se prirediti za samo-procjenu i koje dokumente trebam imati kod sebe?

Za uspješnu samo-procjenu Vaše organizacije neophodno je da dobro poznajete svoju organizaciju, budete kritični i zaista provedete iskrenu procjenu situacije. Za ovu samo-procjenu nisu potrebne nikakve specifične informacije koje bi iziskivale da pretražujete dokumentaciju Vaše organizacije.

13. Koliko vremena zahtijeva alat za samo-procjenu?

Procjenjujemo da je za samo-procjenu potrebno približno 45 minuta.

14. Je li moguće ispuniti samo određena tematska područja iz alata za samo-procjenu?

Ne. Europeizacija je tema koja utječe na cijelu organizaciju. Stoga smo usvojili pristup koji Vašu organizaciju ocjenjuje u cijelosti. Kako biste dobili evaluaciju Vaše organizacije, neophodno je odgovoriti na pitanja iz svih tematskih područja.

15. Mogu li prekinuti samo-procjenu i nastaviti nekom drugom prilikom?

Da. Tijekom samo-procjene možete kliknuti na link ‘Spremi i dovrši kasnije”. Vaše će informacije biti spremljene narednih 6 mjeseci. Kako biste završili samo-procjenu, jednostavno pristupite alatu u narednih šest mjeseci. Trebate znati da će Vaši odgovori i Vaš korisnički račun biti automatski izbrisani ukoliko ne dovršite samo-procjenu unutar 6 mjeseci od dana registracije. U tom slučaju možete kreirati novi korisnički račun s istom e-mail adresom i započeti samo-procjenu od početka.

16. Mogu li vidjeti teme i opise situacija i prije nego li završim samo-procjenu?

Ne. Dobit ćete pristup situacijama i rješenjima tek nakon što pristupite samo-procjeni.

17. Mogu li vidjeti teme i opise situacija i nakon završene samo-procjene?

Ne. Nakon što ste odgovorili na sva pitanja i kliknuli tipku „pošalji“, ne možete se više vratiti na popis tematskih područja. Rezultati će Vam biti dostupni kada se ponovo prijavite.

18. Mogu li spremiti rezultate svoje samo-procjene?

Vaše rezultate ćete moći spremiti u PDF-formatu na stranici rezultata. Uvijek možete pristupiti Vašim individualnim rezultatima kada se prijavite na stranicu alata za samo-procjenu.

19. Kako je moja organizacija ocijenjena za svoju europeizaciju?

Svaki od četiri opisa situacija vezanih za temu nosi određeni broj bodova. Bodovi za svako područje, kao i ukupni zbroj bodova, izračunava se prema onom opisu situacije u vašoj organizaciji kojega ste sami odabrali. Temeljem tih bodova, primit ćete evaluaciju koja će pokazati gdje se, u procesu europeizacije, nalazi vaša organizacija. Evaluacija će obuhvatiti i pojedinačne teme i područja kao i vaš opći zbroj bodova. Sve teme nose podjednaku težinu u ukupnoj evaluaciji vaše organizacije.

20. Kako bi moja organizacija trebala tumačiti rezultate samo-procjene?

Rezultati samo—procjene su evaluacija vaše organizacije koji odgovaraju procesu europeizacije. Temeljem te evaluacije, dobit ćete preporuke za daljnji razvoj. Organizacija može biti istaknuta u različitim stadijima razvoja, ali to ih ne određuje kao “dobre” ili “loše”. Anticipiranje znači poticanje ili provođenje procesa razvoja.

21. Smijem li objaviti rezultate vlastite samo-procjene i preporuke za buduće aktivnosti?

Slobodno podijelite rezultate samo-procjene unutar Vaše organizacije. Nije, međutim, dopušteno distribuirati document s rezultatima samo-procjene izvan organizacije koja se samo-procjenjivala. Molimo, informirajte se putem naših uvjeta korištenja o ovoj temi.

22. Mogu li vidjeti kako su druge organizacije provele samo-procjenu te njihove rezultate?

Ne. No možete svoje rezultate usporediti sa anonimnim rezultatima samo-procjene neke druge organizacije. Uz tu usporedbu sa drugom organizacijom koja je završila samo-procjenu, moguće je usporediti vaše rezultate po parametru određene države, veličini organizacije ili sektoru poslovanja.

23. Kako je osigurana tajnost mojih podataka?

EU-Fundraising Association e.V. vrlo ozbiljno pristupa tajnosti i zaštiti Vaših podataka. Želimo da znate kada prikupljamo podatke i kako ih koristimo. Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju nadzor nad prikupljanjem podataka. Molimo pročitajte našu Izjavu o privatnosti za više informacija.

24. Zašto moram otvarati korisnički račun za provedbu samo-procjene?

Otvaranje korisničkog računa na našoj platformi omogućuje Vam stalni pristup Vašim individualnim rezultatima. Na taj način ćete moći spremiti Vaše odgovore i nastaviti sa samo-procjenom u nekom drugom terminu.

25. Koji su standardi iza alata za samo-procjenu?

Alat za samo-procjenu temelji se na ekspertizi iz područja organizacijskog razvoja i upravljanja promjenama kao i opsežnog praktičnog znanja na području internacionalizacije organizacija. To je znanje osnaženo upitnikom koji je proveden u cijeloj Europi i koji je obuhvatio 520 ispitanika u našoj ciljnoj skupini. Osim toga, koristili smo stručnost unutar našeg konzorcija u istraživanjima područja „internacionalizacije“ i „strateškog menadžmenta“.

26. Tko je razvio alat za samo-procjenu?

Alat za samo-procjenu razvijen je u okviru EU projekta “Europeizacija – Alat procjene organizacijske zrelosti za europeizaciju obrazovnih ustanova“. Sedam organizacija iz Njemačke, Bugarske, Hrvatske, Mađarske i Cipra bile su uključene u razvoj alata. Četiri od ovih sedam organizacija su iskusne u procesu europeizacije, a šest ima iskustvo u organizacijskom razvitku. Sve ove organizacije osiguravaju obuku i dijele zajednički interes u europeizaciji njihovih članova i klijenata. U skladu sa središnjim načelima razmjene znanja, partneri zajednički ulažu svoju stručnost u razvoj online alata za samo-procjenu.

27. Je li potrebna vanjska podrška razvoju strategije europeizacije ili internacionalizacije?

Organizacija ne može prebaciti provedbu svoje internacionalizacije nekoj trećoj strani. Vanjska podrška ipak može ponuditi neke mogućnosti: eksternim je savjetnicima, primjerice, lakše progovoriti o tabuima u Vašoj organizaciji. Zahvaljujući svome iskustvu oni će brže identificirati prepreke koje se mogu očekivati ukoliko određena područja nisu dovoljno detaljno obrađena. Eksterna podrška također može pomoći unaprijediti projekt “internacionalizacije organizacije”, kako ona ne bi ispala iz programa zbog Vaših dnevnih operativnih obaveza. Više informacija o eksternoj podršci možete dobiti ovdje.

28. Kome se mogu obratiti ukoliko se pojave tehničke poteškoće za vrijeme korištenja alata za samo-procjenu?

Ukoliko se pojave tehničke poteškoće s ovom online-platformom, molimo Vas obratite se EU-Fundraising Association e.V. putem ovoga kontakt-obrasca.

Ukoliko imate daljnjih pitanja o alatu za samo-procjenu, molimo Vas bez oklijevanja nas kontaktirajte: assessment_at_eu-fundraising.eu